1/2019
€ 11,25

Bauhaus

Een nieuwe, betere wereld ontwerpen, dat was het ideaal waar het Bauhaus op steunde. De werkelijkheid was grilliger. Wat staat als een huis, is de explosie van creativiteit, speelsheid en veelzijdigheid waarin dit ideaal zich wist te ontplooien.
 • Mariëtte Haveman
  De zilveren prins, pp.2-5
 • Mienke Simon Thomas Een belofte met verstrekkende gevolgen pp.10-17
 • Marthe Kes
  Paul Citroen, pp.18-19
 • Ann-Sophie Lehmann Denken in materie.
  De filosofie van het Bauhaus,
  pp.20-27
 • Marthe Kes
  Theo van Doesburg, pp.18-19
 • Margriet Verhoef Bauhausvrouwen, pp.30-41
 • Marthe Kes
  Mart Stam, pp.42-44
Uit de keuken van de kunstgeschiedenis
• Mireille Linck,
Een tentoonstelling in aanbouw: Alle Rembrandts
in het Rijksmuseum
• Het geheugen van de tentoonstellingsmaker:
7 Stijn Huijts
• De keus van de kunstenaar:
7 Robbie Cornelissen

Vanaf 9 februari 2019 is in het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam de tentoonstelling nederland ⇄ bauhaus. pioniers van een nieuwe wereld te zien. Meer informatie vindt U hier