2/1993
€ 10,50

De Byzantijnen

Zij zagen hun rijk als afspiegeling van het koninkrijk der hemelen, met de keizer als vertegenwoordiger van God op aarde. Veel energie wordt gestoken in het oprichten van eerbewijzen: kerken versierd met fresco’s en mozaïeken.

 • Eva de Vries-
  van der Velde
  Een hemels rijk, bevolkt met slavenzielen,
  pp. 10-17
 • John Daalmeijer
  Hagia Sophia, heilige wijsheid ter ere van de keizer, pp. 18-25
 • Ioannis Spatharakis
  Een aristocratische kunst bij uitstek: geïllustreerde manuscripten, pp. 26-31
 • Esther den Hertog
  en Marianne Poggio y Voormolen
  Kariye Djami, een uitbundige lofzang op Christus en Maria,
  pp. 32-39
 • Johann-Christian Klamt Het Evangeliarium van Goslar: een bijna Byzantijns handschrift,
  pp. 40-46

Openbaar
Adi Martis over Wim Beerens afscheid van het Stedelijk,; W.F. Denslagen over schoonheid als bijproduct,; Arjan de Koomen: Nederland Overzee; Bram de Klerck over een nieuwe mantel voor Veronese; Klaske Muizelaar pver hoere-waardinnen en andere bordeelscènes

Kunstbezit
Eddy de Jongh, Oude bekenden, opnieuw bekeken: De moeder Gods Hodegetria, Guido Jansen over Franse schilders in Nederlands bezit: Jean Restout; Alex de Vries: over verkleuringen, verzuringen en beschadigingen bij Marten Hendriks