2/1995
€ 00,00

'alleen de lijst al'

Tot op de huidige dag wordt langdurig gewikt en gewogen voor een belangrijk of dierbaar kunstwerk van een passend kader te voorzien. Dit nummer van Kunstschrift gaat in op de geschiedenis van de lijst.

 • Dani Cuypers
  Een schijn van superbe kwaliteit. Over de vijftiende-eeuwse Italiaanse lijst, pp. 6-13
 • Pieter van Thiel Kunstwerken op zich. Over de zeventiende-eeuwse Hollandse lijst, pp. 14-21
 • Eva Mendgen
  Verheven boven het banale. De kunstenaarslijst in de negentiende eeuw,
  pp. 22-29
 • Frits Scholten
  Epitaafjes op de schoorsteenmantel. Korte geschiedenis van de fotolijst, pp. 30-32
 • Louis van Tilborgh
  Een lastig probleem. De lijsten voor Van Gogh,
  pp. 33-37
 • Jan Venema
  De smalle latten van Mondriaan, pp. 38-41
 • Evert van Uitert
  Een sprekende lijst,
  pp. 42-43
 • Alleen de lijst al,
  pp. 44-45

Openbaar
Adi Martis over kunst op de televisie; Bram de Klerck over de Discuswerper in de Uffizi; Ankie Boomstra en D. Kraaijpoel: Opmerkingen over Floris Verster

Kunstbezit
Ileen Montijn over het jaartal en de vorm. Drie voorbeelden van negentiende-eeuwse ontwerpkunst; Henze Boekhout over een vliegtuig van Frank Schramm, D. Kraaijpoel over iet-vergeten grafici. II (slot) Ap Sok