2/2000
uitverkocht

Egodocumenten


Protofoto’s; zo zou je de voorstellingen in dit nummer kunnen noemen. Brieven, tekeningen en boekjes waarin de gelukkigste, zoetste en geestigste herinneringen zijn opgeslagen. Soms zijn het ware kunstwerken. Maar altijd zijn ze de zichtbare neerslag van wat geen mens koud kan laten.
 • Mariëtte Haveman
  Tussen de schuifdeuren van de geschiedenis,
  pp. 2-3
 • Rudolf Dekker
  Spiegel van mijn leven. Beeldende kunst als egodocument, pp. 4-13
 • Eveline
  Koolhaas-Grosfeld
  Vader en zoons: de getekende dagboeken van Jacob de Vos,
  pp. 14-21
 • Ileen Montijn
  Windstilte en verlangen, pp. 22-23
 • Annemieke Hoogenboom
  Zaken van voorbijgande aard. Het getekende dagboek van Christiaan Andriessen, pp. 24-31
 • Roelof van Gelder
  Tekenen in de trekschuit, pp. 32-33
 • Frits Scholten
  Mittscherlichs Gedächtnis Buch. Een Wandergesell met schrijfbehoefte,
  pp. 34-38
 • Arianne Baggerman
  Het geheugenpaleis van de familie Blussé,
  pp. 39-46

Openbaar kunstbezit
Frits Scholten over elf vriendenboeken in de Koninklijke Bibliotheek, Bram de Klerckover courtisanes of kuise dames?, Evert van Uitert over unst rond 1900 in het Rijksprentenkabinet, Rembrandt Duits over het Leighton House in Kensington, Londen.