2/2010
€ 10,00

Terugkeer van het Ornament

Ooit kende de ornamentiek een eigen beeldtaal, waarin aard, functie en waardigheid van een gebouw werden geformuleerd. Omstreeks 1900 werd ornament synoniem met wansmaak, maar rond 2000 werd het herboren.
 • Mariëtte Haveman
  Het plezier van de sier, pp. 2–3

 • Bernard Hulsman
  Schoonheid & decadentie. Over de lotgevallen van het ornament in de 20ste en 21ste eeuw, pp. 4-15

 • Petra Brouwer
  Versiering als noodzaak. Over de taal van het ornament in de 19de eeuw, pp. 22-29

 • Gerard van Wezel
  De zwanenzang van het ornament. Over mo- dellenboeken, neostijlen en art nouveau,
  pp. 30-37

 • Ad Habets
  Pure bouwlust. Proeven van gewone en bijzon- dere versiering in de Nederlandse bouwkunst,
  pp. 38-45

En: Carel Blotkamp, Grensgebieden 6, Jan Toorop

De keus van Kunstschrift over o.a. El Greco in Brussel, Seurat in Frankfurt, Haute Couture in Den Haag en Gauguin in het Van Gogh Museum.