6/1991
€ 10,50

De vele Rembrandts

Vrijwel sinds zijn dood is Rembrandt aanleiding geweest tot geweldige controverses. Werk en persoon zijn aan wisselvallige analyses blootgesteld. Kunstschrift doet een poging om de ware Rembrandt boven water te halen.
 • Mariëtte Haveman
  Een duister fenomeen met een onafzienbare nasleep, pp. 8-12
 • Eddy de Jongh
  De mate van ikheid in Rembrandts zelfportretten, pp. 13-23
 • Ben Broos
  De familie, de broer en de molen, pp. 24-27
 • Melchior de Wolff
  Een Hollandse held op een houten voetstuk,
  pp. 28-31
 • Peter Hecht
  Een huilende kleuter als lustobject, pp. 32-39
 • Eddy de Jongh
  Van kabbala tot picturale structuur, pp. 40-41
 • Marten Jan Bok Rembrandts leven en het Droste-effect, pp. 42-47

Openbaar
Ghislain Kieft over vier maal Cornelis van Haarlem; W.F. Denslagen over goede en slechte manieren in de architectuur en Annemiek Overbeek: Waterwerken

Kunstbezit
Ernst van de Wetering over opgerekte ruimte en onwerkelijke diepte: Philips Koninck; Carel Blotkamp, Oude bekenden, lang niet gezien: Paula Modersohn-Becker; F.P. van Oostrom, Jacob van Maerlant, deel VI: Het voorbeeldige verleden