6/1999
uitverkocht

Jezus

Jezus van Nazareth is niet alleen de centrale figuur van de in het Westen heersende christelijke geloofsovertuiging, hij behoort ook tot de hoofdpersonen van de westerse kunstgeschiedenis. Geen andere held, goddelijk of menselijk, is zo vaak afgebeeld, in zoveel verschillende levensstadia en in zoveel gedaanten.
 • Pieter Steinz
  Jezus in Hollywood,
  pp. 4-5

 • Mariëtte Haveman
  Het tastbare geloof,
  pp. 6-7

 • Gerhard Wolf
  De schoonste aller mensenkinderen,
  pp. 8-13

 • Frits Scholten
  Heerlijke resten,
  pp. 14-17

 • Bram de Klerck
  De vrouw met de baard, pp. 18-19

 • Ann-Sophie Lehmann
  De belichaming van het Woord, pp. 20-27

 • Machteld Löwensteyn Aanbiddelijk poppengoed, pp. 28-31

 • Eddy de Jongh
  Het Lam Gods, pp. 32-39

 • Paul Taylor
  Christus bij de Congo, pp. 40-43

 • Evert van Uitert
  De schepper naast God, pp. 44-48

 • Wim van Sinderen Honderd jaar Jezus op foto’s, pp. 49-52