6/2019
€ 11,25

Notre-Dame

Na de brand van 15 april 2019 ontstonden discussies over de authentieke kathedraal. Was dat alleen het gedeelte dat dateerde uit de dertiende eeuw - nu grotendeels verbrand - of ook de delen die Viollet-le-Duc na 1853 heeft gereconstrueerd?
Deze discussie reflecteert onze verhouding tot de hele
middeleeuwse erfenis.
 • Mariëtte Haveman
  De lotgevallen van een luchtkasteel, pp. 2-7
 • Johan Oosterman
  Het huis van Quasimodo. Victor Hugo en de uitvinding van de middeleeuwen, pp. 10-19
 • Wim Denslagen
  De erfenis van Eugène. Over restauratie en de praktijk van Viollet-le-Duc, pp. 20-31
 • Dorien Tamis
  Het domein van de verbeelding, pp. 34-43

Uit de keuken van de kunstgeschiedenis
• Gregor Weber over
Rembrandt-Velázquez
• Het geheugen van
de tentoonstellingsmaker:
Christi M. Klinkert
• De keus van de kunstenaar:
Peter Korver