Redactieadres

Kunstschrift
Postbus 10859, 1001 EW Amsterdam
Telefoon: 06-40406607
E-mail: info@kunstschrift.nl
Uitgeverij Kunst en Schrijven B.V.
KvK 34188859
IBAN NL93RABO0336679270


Bezoek ook eens onze Facebookpagina

Over Kunstschrift

Kunstschrift is het gerenommeerde, tweemaandelijks verschijnende tijdschrift over kunst en kunstgeschiedenis. Sinds mei 2003 bestaat het als een zelfstandige uitgave van Kunst en Schrijven bv, Rotterdam.

Ontstaan

De eerste aflevering verscheen in januari 1977. Het tijdschrift kwam voort uit het befaamde Openbaar kunstbezit, dat in 1957 van start ging met besprekingen op de radio van telkens één kunstwerk in een Nederlandse openbare collectie. Kunstschrift is van het begin af een thematisch tijdschrift geweest. Vandaag geldt het als het mooiste tijdschrift over kunst en kunstgeschiedenis van Nederland, diepgaand én heel toegankelijk.

Redactie

Hoofd- en eindredactie Mariëtte Haveman
tekstredactie Ingrid Mersel
Beeldredactie Andrea Müller-Schirmer
 

Redactieraad

Paul van den Akker - hoogleraar kunstgeschiedenis tot 1800 aan de Open Universiteit, Heerlen

Ann-Sophie Lehmann - hoogleraar moderne kunst en materiële cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, specialist 15de-eeuwse Vlaamse kunst

Laurens Meerman is online redacteur bij de Vereniging Rembrandt en publicist, met een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van het verzamelen.
 
Annemiek Overbeek is voormalig eindredacteur van Kunstschrift.

Margriet Verhoef is freelance kunsthistoricus.


Vormgeving

Omar Saiid
Saiid & Smale, Amsterdam